détail meuble
détail meuble

医药柜 (五十年代家具)

规格(长、宽、高): 35 x 24 x 16 cm.
木材:杉木 颜色:铁锈红、黑色、赭石黄色 描述:柜子上配有绘画把手使用金色黄铜 柜门使用两块玻璃装饰,内嵌照片 照片为Cécile Simon 作品

meuble aperçu
meuble meuble meuble meuble