détail meuble
détail meuble
détail meuble
détail meuble

柜子 (四十年代家具)

规格(长、宽、高): 75 x 57 x 43 cm.
木材:杉木、山毛榉 颜色:金色、珍珠白、白色 描述:柜子表面和四周用蛋壳装饰 右上角配有黄铜把手用于打开柜子

meuble aperçu
meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble meuble